Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

Zapytanie ofertowe mr 3/2019- świadczenie usług pogrzebowych

Utworzono dnia 09.01.2019

Przemków, dn. 09.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019

       W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, ze zm.) zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie z wyznaniem, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie.

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków

2. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w przypadku zamarłych dorosłych oraz dzieci martwo narodzonych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie, w ramach realizacji zadań własnych Gminy Przemków, do których należy sprawianie pogrzebu.

W przypadku zmarłych dorosłych przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie w ramach realizacji zadań własnych gminy rozumie się:

1. Przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie

2. Przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym

3. Zakup trumny

4. Czynności podejmowane przez duchownego, organistę i grabarza

5. Opłata za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej

6. Wywieszenie klepsydry

7. Przewóz zwłok karawanem

8. Usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie grobu i oznaczenie grobu)

9. Zapewnienie krzyża drewnianego

10. Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej

11. Komplet ubrania

12. Wieniec z kwiatów sztucznych.

W przypadku dzieci martwo narodzonych przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie w ramach realizacji zadań własnych gminy rozumie się:

1. Przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie

2. Przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym

3. Zakup trumny

4. Czynności podejmowane przez duchownego, organistę i grabarza

5. Opłata za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej

6. Wywieszenie klepsydry

7. Przewóz zwłok karawanem

8. Usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie grobu i oznaczenie grobu)

9. Zapewnienie krzyża drewnianego

10. Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej

11. Komplet ubrania

12. Wieniec z kwiatów sztucznych

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019 r.

4. Kryterium wyboru oferty: cena brutto.

5. Inne istotne warunki zamówienia: Miejsce pochówku zamarłych- Cmentarz w Przemkowie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r., poz.2126, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001 r., nr 153, poz. 1783, z późn. zm.). Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. nr 249, poz.1866, z późn. zm.). Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawione przez Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty.- Załączniki nr 1 Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej na komputerze lub nieścieralnym atramentem, bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Miejsce i termin złożenia oferty. Proszę o przesłanie oferty osobiście, fax-em na nr (76) 831-92-00 bądź e-mailem na adres poczta@opsprzemkow.pl w terminie do 24.01.2019 r. do godz. 12.00.

Sprawę prowadzi- Pani Monika Szajder tel.76 8319200 wew 27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Kasprzak

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 09.01.2019, 13:24

Załącznik

Utworzono dnia 09.01.2019, 13:24

Załącznik

Utworzono dnia 09.01.2019, 13:23

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny